história+ je požadovaná pre stiahnutie údajov o počasí

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili históriu+, prosím, prihláste sa.

30-ročné hodinové údaje o počasí s históriou+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre 52.17°S 20.97°V s históriou+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre 52.17°S 20.97°V ako CSV. Vyskúšajte prístup k údajom pre Bazilej zadarmo.

Viac informácií o histórii+

You can select start and end-dates with the integrated date picker or enter desired date range with your keyboard.

ERA5 downloads are limited to 2019. Unlimited ERA5 data downloads starting from 1979 are part of history+.
polohy histórie+ (0/0)

Zákazníci môžu s históriou+ vidieť svoje aktívne polohy tu. Prístup zostáva aktívne na 1 rok. Bazilej je dostupný pre bezplatné ohodnotenie.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

This graph allows a quick look over the data that can be downloaded. Long data series are dynamically aggregated to daily or monthly values. It automatically refreshes on changes.

You can zoom by click and drag to left or right. A click on a weather variable name in the legend below the chart hides the data series for better readability.

All data will use the selected timezone. There is no automatic switching for daylight saving time. Data are either summer or winter-time. The current timezone is selected automatically. We highly recommend GMT+00 for further processing.

Aggregate data to daily minimum, mean, maximum and summation in CSV download. This simplifies further data analyses in external programs.