Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

30-ročné hodinové údaje o počasí so službou history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Merano so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Merano ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


Vyhodnotenie správy o posúdení rizík je obmedzené na lokalitu Bazilej.
Pre neobmedzený prístup začínajúci od roku 1985 musí byť táto lokalita aktivovaná v rámci služby history+.

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water amount. Cloud cover: Clouds cover below a certain threshold.

lokality history+ (0/0)

Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue Vzor