Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

40 years of hourly weather data with history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Brandenkopf so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Brandenkopf ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


The historical weather report is limited to the last 2 weeks for evaluation.
For unlimited access starting in 1979 this location must be activated with history+.

Dates

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with more than 40 years of data.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Nastavenia

Veterná ružica

This wind rose displays the distribution where the wind is coming from and with which intensity.

Nastavenia

Stupeň Rozlíšenie

Direction resolution

Rýchlosť Rozlíšenie

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jednotky