Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za uplynulé dni s naším krátkodobým overením pre lokalitu Barnstable.

Porovnanie modelov počasia pre Barnstable

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej predpovede, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) spustený niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami tak, aby odrážal nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sú nutné pre spustenie modelu predpovede. GFS členy boli zmenšené a tendencie upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam. Údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • V hornom grafe je teplotná predpoveď pre Barnstable zobrazená pomocou svetlomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a fialovej farby pre členov súboru GFS. Čierna čiara predstavuje najvhodnejšiu predpoveď teploty zobrazenú na našej úvodnej stránke. Prerušované čiary znázorňujú priemerné teploty súboru GFS a ECMWF.
  • 2. graf zobrazuje akumulovanú predpoveď zrážok, teda celkové množstvo, ktoré spadne od dnešného dňa do dátumu uvedeného na časovej osi. Modré stĺpce zobrazujú hodinové úhrny zrážok.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre členy GFS skupiny.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS-4 Stredná Európa 4.0 km 72 h 03:21 UTC meteoblue
NEMS-12 Európa 12.0 km 180 h 04:16 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 h 03:04 UTC meteoblue
NEMS-8 Nový Zéland 8.0 km 180 h 04:11 UTC meteoblue
NEMS-10 India 10.0 km 180 h 05:02 UTC meteoblue
NEMS-8 Japonsko a Východná Ázia 8.0 km 180 h 03:49 UTC meteoblue
NEMS-12 Stredná Amerika 12.0 km 180 h 06:17 UTC meteoblue
NEMS-10 Južná Afrika 10.0 km 180 h 05:09 UTC meteoblue
NEMS2-12 Európa 12.0 km 168 h 06:59 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 h 08:37 UTC meteoblue
NEMS-10 Južná Amerika 10.0 km 180 h 06:39 UTC meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM-4 Stredná Európa 4.0 km 72 h 01:45 UTC meteoblue
NMM-12 Európa 12.0 km 180 h 03:00 UTC meteoblue
NMM-18 Južná Afrika 18.0 km 180 h 03:29 UTC meteoblue
NMM-18 Južná Amerika 18.0 km 180 h 05:10 UTC meteoblue
NMM-18 Juhovýchodná Ázia 18.0 km 180 h 04:04 UTC meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 h (@ 3hourly h) 05:38 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 h (@ 3hourly h) 04:21 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 h (@ 3hourly h) 00:33 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 h (@ 3hourly h) 00:56 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 h (@ 3hourly h) 05:17 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 h (@ 3hourly h) 01:35 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 Európa 7.0 km 120 h (@ 3hourly h) 00:24 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 h 10:15 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 Stredná Európa 5.0 km 48 h 07:21 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 h (@ 3hourly h) 00:48 UTC NOAA NCEP
NAM-12 Severná Amerika 12.0 km 84 h (@ 3hourly h) 11:09 UTC NOAA NCEP
NAM-5 Severná Amerika 5.0 km 48 h 01:20 UTC NOAA NCEP
NAM-3 Severná Amerika 3.0 km 60 h 23:54 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 Severná Amerika 3.0 km 17 h 11:29 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 h 07:29 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 h (@ 3hourly h) 00:37 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 Európa 11.0 km 96 h 00:04 UTC METEO FRANCE
AROME-2 Francúzsko 2.0 km 42 h 00:12 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 h (@ 3hourly h) 02:37 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 h (@ 3hourly h) 04:34 UTC Environment Canada
RDPS-2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 03:04 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 h 07:26 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 h (@ 3hourly h) 02:38 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 Stredná Európa 5.0 km 72 h 04:21 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 h 04:35 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 Severná Amerika 2.5 km 180 h (@ 3hourly h) 09:32 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 Južná Amerika 7.0 km 168 h 17:25 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 04:14 UTC ECMWF
CAMS-10 Európa 10.0 km 96 h 06:02 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 h (@ 3hourly h) 06:11 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 03:14 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 h 05:45 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 h (@ 3hourly h) > 24h DWD
EWAM-5 Európa 5.0 km 78 h 00:43 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 h (@ 3hourly h) 05:44 UTC Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 h 02:32 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 h 10:12 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 h 06:28 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 h (@ 3hourly h) 21:15 UTC NOAA NCEP

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí s vysokým rozlíšením (3-10 km) a celý svet so stredným rozlíšením (30 km). Mapa na boku zobrazuje modely NMM ako červené a modely NEMS ako čierne políčka. Ostatné farby zobrazujú modely tretích strán. Globálne modely nie sú zobrazené. Pri jednej predpovedi sa zohľadňujú viaceré modely počasia, štatistické analýzy, merania, radary a satelitná telemetria a kombinujú sa, aby sa vytvorila najpravdepodobnejšia predpoveď počasia pre ktorékoľvek miesto na Zemi.

Späť nahor