Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za uplynulé dni s naším krátkodobým overením pre lokalitu Dillí.

Porovnanie modelov počasia pre Dillí

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej predpovede, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) spustený niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami tak, aby odrážal nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sú nutné pre spustenie modelu predpovede. GFS členy boli zmenšené a tendencie upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam. Údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • V hornom grafe je teplotná predpoveď pre Dillí zobrazená pomocou svetlomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a fialovej farby pre členov súboru GFS. Čierna čiara predstavuje najvhodnejšiu predpoveď teploty zobrazenú na našej úvodnej stránke. Prerušované čiary znázorňujú priemerné teploty súboru GFS a ECMWF.
  • 2. graf zobrazuje akumulovanú predpoveď zrážok, teda celkové množstvo, ktoré spadne od dnešného dňa do dátumu uvedeného na časovej osi. Modré stĺpce zobrazujú hodinové úhrny zrážok.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre členy GFS skupiny.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS-4 Stredná Európa 4.0 km 72 h 12:44 UTC meteoblue
NEMS-12 Európa 12.0 km 180 h 13:39 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 h 12:33 UTC meteoblue
NEMS-8 Nový Zéland 8.0 km 180 h 13:12 UTC meteoblue
NEMS-10 India 10.0 km 180 h 13:59 UTC meteoblue
NEMS-8 Japonsko a Východná Ázia 8.0 km 180 h 12:53 UTC meteoblue
NEMS-12 Stredná Amerika 12.0 km 180 h 15:53 UTC meteoblue
NEMS-10 Južná Afrika 10.0 km 180 h 14:45 UTC meteoblue
NEMS2-12 Európa 12.0 km 168 h 16:17 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 h 17:54 UTC meteoblue
NEMS-10 Južná Amerika 10.0 km 180 h 16:01 UTC meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM-4 Stredná Európa 4.0 km 72 h 11:11 UTC meteoblue
NMM-12 Európa 12.0 km 180 h 12:35 UTC meteoblue
NMM-18 Južná Afrika 18.0 km 180 h 13:05 UTC meteoblue
NMM-18 Južná Amerika 18.0 km 180 h 14:45 UTC meteoblue
NMM-18 Juhovýchodná Ázia 18.0 km 180 h 13:38 UTC meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 h (@ 3hourly h) 15:06 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 h (@ 3hourly h) 13:44 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 h (@ 3hourly h) 10:02 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 h (@ 3hourly h) 10:23 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 h (@ 3hourly h) 14:45 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 h (@ 3hourly h) 11:06 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 Európa 7.0 km 120 h (@ 3hourly h) 09:54 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 h 16:45 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 Stredná Európa 5.0 km 48 h 16:51 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 h (@ 3hourly h) 10:19 UTC NOAA NCEP
NAM-12 Severná Amerika 12.0 km 84 h (@ 3hourly h) 08:40 UTC NOAA NCEP
NAM-5 Severná Amerika 5.0 km 48 h 10:52 UTC NOAA NCEP
NAM-3 Severná Amerika 3.0 km 60 h 09:28 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 Severná Amerika 3.0 km 17 h 17:59 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 h 17:02 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 h (@ 3hourly h) 10:02 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 Európa 11.0 km 96 h 09:35 UTC METEO FRANCE
AROME-2 Francúzsko 2.0 km 42 h 09:42 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 h (@ 3hourly h) 12:05 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 h (@ 3hourly h) 14:08 UTC Environment Canada
RDPS-2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 12:30 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 h 16:56 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 h (@ 3hourly h) 12:08 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 Stredná Európa 5.0 km 72 h 13:51 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 h 14:05 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 Severná Amerika 2.5 km 180 h (@ 3hourly h) 17:46 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 Južná Amerika 7.0 km 168 h 14:51 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 13:44 UTC ECMWF
CAMS-10 Európa 10.0 km 96 h 15:32 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 h (@ 3hourly h) 15:39 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 12:44 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 h 15:46 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 h (@ 3hourly h) > 24h DWD
EWAM-5 Európa 5.0 km 78 h 10:13 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 h (@ 3hourly h) 03:14 UTC Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 h 12:02 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 h 08:41 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 h 15:58 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 h (@ 3hourly h) 06:44 UTC NOAA NCEP

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí s vysokým rozlíšením (3-10 km) a celý svet so stredným rozlíšením (30 km). Mapa na boku zobrazuje modely NMM ako červené a modely NEMS ako čierne políčka. Ostatné farby zobrazujú modely tretích strán. Globálne modely nie sú zobrazené. Pri jednej predpovedi sa zohľadňujú viaceré modely počasia, štatistické analýzy, merania, radary a satelitná telemetria a kombinujú sa, aby sa vytvorila najpravdepodobnejšia predpoveď počasia pre ktorékoľvek miesto na Zemi.

Späť nahor