Sub Ned Sub Ned
ј.н ј.н ј.н ј.н
15° 16° 13° 15° 16° 14° 13° 14° 12°
Предвидљивост
75% 55% 50% 55% 45% 35% 25% 20% 10% 5% 5% 15% 5% 20%
Temperatura ( °C)
Padavine (mm) / Verovatnoća padavina (%)
Sub Ned Sub Ned
5% 65% 70% 55% 70% 95% 85% 50% 70% 70% 70% 65% 45% 45%

Ovaj grafikon prikazuje vremenski trend za 14 dana za42.84°S 1.7°I () uz pomoć simbola za vreme po danima, minimalne i maksimalne temperature, količinu i verovatnoću padavina.

  • Odstupanja su obojena u okviru grafika temperature. Što su jači usponi i padovi, to će prognoza biti nepouzdanija. Debela linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Varijacije padavina predstavljene su kao „T“. Ove neizvesnosti se obično povećavaju sa brojem prognoza za naredne dane.
  • Prognoza je kreirana uz pomoć „ensemble“ modela. Izračunato je nekoliko modela sa različitim početnim parametrima kako bi se preciznije procenila predvidivost prognoze.

Nazad na vrh