history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite .

>40 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za 42.84°S 1.7°I sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za 42.84°S 1.7°I kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+


Izveštaj istorije vremena ograničen je na poslednje 2 nedelje za evaluaciju.
Za neograničeni pristup počevši od 1979. godine, ova lokacija mora da se aktivira uz pomoć history+.

Datepicker

Sve vrednosti u vremenskom opsegu su agregirane i prikazane. Možete lako uporediti različita godišnja doba ili stvoriti grafikone visoke rezolucije sa više od 40 godina podataka.

history+ lokacije (0/0)
Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Lokacije

Ovde su navedene vaše aktivirane lokacije. Možete se prebaciti na drugu lokaciju klikom na naziv ili uporediti podatke sa trenutnom lokacijom tako što ćete označiti polje za potvrdu.

Podešavanja

Histogram

Ovaj histogram prikazuje pojavljivanje vrednosti ili klasa vrednosti u datom vremenskom opsegu.

Temperatura & Pritisak

Padavine

Vetar

Zračenje

Podešavanja

Širina histograma

Klasifikacija vrednosti. Rezolucija vrednosti od 5 kategoriše podatke u koracima vrednosti od 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Distribucija

Temperatura

Jedinice

Nazad na vrh