7 °C
6 km/h
1.11.
(°C)
(°C)
IJI
IJI
JI
JI
JI
JI
JI
(km/h)
4-8
4-10
4-11
5-15
6-14
6-18
7-21
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite and rain images for 52.17°S 20.97°I

  • Padavine:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Marker lokacije postavljen je na 52.17°S 20.97°I.

Ova animacija prikazuje oblačnost vidljivu iz satelita. Visoki oblaci i oblaci sa vertikalnim razvojem su prikazani u beloj boji, niski oblaci i magla u sivoj boji. Ova mapa koristi infracrvenu satelitsku telemetriju za izračunavanje temperature oblaka; niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperatura tla i stoga ona može biti netačna.
Meteosat satelitski snimci za Evropu se ažuriraju u realnom vremenu na svakih 5 minuta. Padavine su procenjene na osnovu radara i satelita. U noćnim uslovima satelitske procene padavina su manje precizne od dnevnih. Narandžasti preseci obeležavaju mesta gde je munja otkrivena (preko Evropa).
Autorsko pravo 2020 EUMETSAT / meteoblue. Podaci za munje obezbeđeni od nowcast.