Сравнете нашите прогнози с данни от наблюдения за последните дни с нашата Краткосрочна верификация за Лана.

Сравнение на климатичните модели за Лана

Сините линии съответстват на прогнозите, изчислени по различни метеорологични модели с висока резолюция. Показани са и частите на традиционна прогноза тип съвкупност, където един и същ метеорологичен модел (GFS) се изпълнява няколко пъти с леко различни начални условия, за да отрази несигурността в наблюденията, необходими за изпълнението на прогнозен модел. Частите на GFS са намалени и отклоненията им са коригирани, за да съответстват на местните метеорологични условия, а данните от моделите с висока резолюция са недокоснати.

  • В горната графика прогнозата за температурата за Лана е показана със светлосиньо за различни модели с висока резолюция и червено - за части от съвкупността на GFS. Черната линия представлява средната стойност на всички прогнози, а прекъснатата линия - консенсусната прогноза на meteoblue, както е показана в прогнозите ни за времето.
  • 2рата графика показва общата прогноза за валежите, т.е. общото количество, което пада от днес до датата, посочена на времевата ос. Лилавият цвят се използва за указване на часовете, когато падат валежите.
  • 3тата графика е прогнозна облачна покривка в проценти, като е използвано светлосиньо за моделите с висока резолюция и зелено за частите на съвкупността на GFS.
  • 4тата графика показва прогнозата за вятъра, изчислена от модели с висока резолюция (светлосиньо) и от прогноза тип съвкупност (зелено). Показано е и дневното обобщение на посоката на вятъра под формата на роза на вятъра. По-големите сегменти показват, че тази посока на вятъра е по-вероятна и по-честа през деня от посоките с по-малки сегменти. Ако има много сегменти с почти еднакъв размер, прогнозата за посоката на вятъра е много несигурна. Ако има основно две противоположни посоки, това често показва термична циркулация на вятъра, при която вятърът духа от различна посока през деня от тази през нощта.

Защо показваме едновременно традиционна прогноза тип съвкупност и прогноза с няколко модела?

Традиционната съвкупност (напр. GFS), изчислена със същия прогнозен модел, често подценява непостоянството на времето за първите 3 до 5 дни, като по този начин надценява доверието в прогнозата. Освен това традиционната съвкупност се изпълнява с много по-ниска резолюция, като по този начин пренебрегва някои от местните явления, които могат да се видят при моделите с висока резолюция. Много е важно да се отбележи, че за всички части на една традиционна съвкупност има еднаква вероятност да бъдат истина (няма начин да се каже предварително коя ще бъде по-добра). Това контрастира с моделите с висока резолюция, при които някои дават по-добри прогнози от други в зависимост от локацията и метеорологичните условия.


Метеорологични модели

Метеорологичните модели симулират физически процеси. Метеорологичният модел разделя земното кълбо или даден регион на мрежа от клетки. Всяка клетка е с широчина от 4 до 40 км и височина от 100 метра до 2 км. Нашите модели съдържат 60 атмосферни слоя и достигат дълбоко до стратосферата, до 10-25 hPa (60 км височина). Времето се симулира, като се изчисляват комплексни математически уравнения между клетките от мрежата в период от няколко секунди и параметри, като температура, скорост на вятъра и облачност, се записват за всеки час.

meteoblue оперира с широк спектър от метеорологични модели и интегрира данни от различни източници. Всички модели на meteoblue се изпълняват 2-пъти на ден на специален клъстер с висока производителност.

Модел Регион Резолюция Последно обновяване Източник

Моделите NEMS: Подобрени NMM модели (опериращи от 2013 г.). NEMS е многомащабен модел (използван глобално и за локални територии), който значително подобрява прогнозата за развитие на облачност и за валежи.

NEMS4 Централна Европа 4 km 72 h 07:38 CET meteoblue
NEMS12 Европа 12 km 180 h 08:28 CET meteoblue
NEMS2-12 Европа 12 km 168 h 11:12 CET meteoblue
NEMS-8 Централна Америка 12 km 180 h 11:27 CET meteoblue
NEMS12 Индия 12 km 180 h 09:48 CET meteoblue
NEMS10 Южна Америка 10 km 180 h 22:52 CET meteoblue
NEMS10 Южна Африка 10 km 180 h 10:17 CET meteoblue
NEMS8 Нова Зеландия 8 km 180 h 09:01 CET meteoblue
NEMS8 Япония Източна Азия 8 km 180 h 08:40 CET meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 07:01 CET meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 12:33 CET meteoblue

NMM модели: първите метеорологични модели на meteoblue (оперират от 2007 г.). NMM е регионален метеорологичен модел, оптимизиран за сложни терени.

NMM4 Централна Европа 4 км 72 ч 06:50 CET meteoblue
NMM12 Европа 12 км 180 ч 08:11 CET meteoblue
NMM18 Южна Америка 18 км 180 ч 10:21 CET meteoblue
NMM18 Южна Африка 18 км 180 ч 08:43 CET meteoblue
NMM18 Югоизточна Азия 18 км 180 ч 09:20 CET meteoblue

Външни модели: Използвани и в други уебсайтове

ECWMF-IFS Global 30 km 144 h (@ 3 h) 09:35 CET European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 06:40 CET UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 07:37 CET UK MET OFFICE
ICON7 Европа 7 km 120 h (@ 3 h) 06:20 CET Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 09:38 CET Deutscher Wetterdienst
ICON2 Германия и Алпите 2.2 km 48 h 11:39 CET Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 05:37 CET NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 05:45 CET NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 23:44 CET NOAA NCEP
NAM3 Северна Америка 3 km 60 h 04:47 CET NOAA NCEP
NAM5 Северна Америка 5 km 60 h 06:25 CET NOAA NCEP
NAM12 Северна Америка 12 km 84 h (@ 3 h) 04:37 CET NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 12:43 CET NOAA NCEP
GEM2 Северна Америка 2.5 km 48 h 08:06 CET Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 08:00 CET Environment Canada
AROME2 Франция 2 km 42 h 17:20 CET METEO FRANCE
ARPEGE11 Европа 11 km 96 h 05:10 CET METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 05:30 CET METEO FRANCE
HRMN5 Централна Европа 5 km 48 h 12:23 CET KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 12:28 CET Japan Meteorological Agency

Световно покритие

meteoblue domain overview meteoblue weather models cover most populated areas at high resolution (3-10km) and world wide at moderate resolution (30km). The map on the side displays NMM models as red and NEMS models as black boxes. Other colors show third-party models. Global models are not shown. For a single forecast, multiple weather models, statistical analysis, measurements, radar and satellite telemetry are considered and combined to generate the most probable weather forecast for any given location on Earth.

Върнете се в началото