meteoblue Ad-free 9 €

Het bovenste diagram toont de verwachting voor de luchtkwaliteitsindex (Common Air Quality Index (CAQI)), die sinds 2006 in Europa wordt gebruikt. Dit geeft een waarde op een schaal van 1 tot 100, waarbij een lage waarde (groene kleuren) een goede luchtkwaliteit en een hoge waarde ( rode kleuren) slechte luchtkwaliteit betekent. CAQI-kleurcodering wordt gebruikt in alle diagrammen voor luchtvervuilingprognoses van het meteogram om de mate van vervuiling aan te geven. Voor de pollenprognose zijn er geen officiële richtlijnen voor kleurcodering, omdat pollen geen deel uitmaken van de luchtkwaliteitsindex verwachting. De luchtkwaliteitsindex wordt afzonderlijk gedefinieerd nabij wegen ("roadsidet" -index) of buiten de gebaande wegen ("background" -index). meteoblue gebruikt de achtergrondindex, omdat weermodellen kleine verschillen langs de weg niet kunnen reproduceren. Daarom zullen metingen langs wegen hogere waarden weergeven dan hier wordt verwacht.

Het tweede paneel toont de prognose van deeltjes (PM en woestijnstof) voor Brunn an der Schneebergbahn. Atmosferische deeltjes (PM) zijn microscopische kleine vaste of vloeibare stoffen die in de lucht zweven. Bronnen van fijnstof kunnen natuurlijk of antropogeen zijn. Erg belangrijk voor de gezondheid zijn de deeltjes die klein genoeg zijn om de diepste delen van de long te bereiken. Deze deeltjes hebben een diameter van minder dan 10 micron (ongeveer 1/7 van de dikte van het menselijke haar) en worden gedefinieerd als PM10. Ze zijn een mengsel van materialen die rook, roet, stof, zout, zuren en metalen kunnen bevatten. De fijne deeltjes vormen ook wanneer gassen die worden uitgestoten door motorvoertuigen en de industrie chemische reacties ondergaan in de atmosfeer. PM10 is met het oog zichtbaar als de mist die we als smog beschouwen. PM10 behoren tot de meest schadelijke van alle luchtverontreinigende stoffen.

 • PM10 kan het aantal en de hevigheid van astma-aanvallen verhogen
 • PM10 veroorzaakt of verergert bronchitis en andere longziekten
 • PM10 vermindert het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden

PM10 omvat fijne deeltjes, gedefinieerd als PM2,5, fijne deeltjes met een diameter van 2,5 μm of minder. Het grootste effect van luchtvervuiling door deeltjes op de volksgezondheid is naar verluidt de langdurige blootstelling aan PM2.5:

 • PM2.5 verhoogt het leeftijdsspecifieke sterftesrisico, met name door cardiovasculaire oorzaken.

Woestijnstof bestaat uit deeltjes kleiner dan 62 μm afkomstig van woestijnen. Vaak zijn de stofdeeltjes klein, wat leidt tot hoge concentraties PM10 en PM2.5 en alle gerelateerde gezondheidseffecten.

Voorspellingen van de concentraties van gassen die luchtverontreiniging veroorzaken, zijn te zien in het derde paneel. Ozonverontreiniging (O₃) in de onderste troposfeer wordt vooral in stedelijke gebieden veroorzaakt. Ozon kan:

 • Het moeilijker maken om diep en krachtig te ademen
 • Kortademigheid en pijn bij diep ademhalen
 • Het hoesten en een zere of schrapende keel veroorzaken
 • De ademhalingswegen ontvlammen en beschadigen
 • Longaandoeningen zoals astma, emfyseem en chronische bronchitis
 • Vergerhogen de frequentie van astma-aanvallen
 • Maken de longen gevoeliger voor infecties
 • Blijven de longen beschadigen, zelfs wanneer de symptomen zijn verdwenen
 • Voorzaken chronische obstructieve longziekte (COPD)

Zwaveldioxide (SO₂) is een gas, dat onzichtbaar is en een onaangename, scherpe geur heeft. Het reageert snel met andere stoffen om schadelijke verbindingen te vormen, zoals zwavelzuur, zwaveligzuur en sulfaatdeeltjes.

 • Kortdurende blootstelling aan SO₂ kan de menselijke luchtwegen beschadigen en de ademhaling bemoeilijken.
 • SO₂ en andere zwaveloxiden kunnen bijdragen aan zure regen, die kwetsbare ecosystemen kan schaden.
 • Kinderen, ouderen en mensen met astma zijn in het bijzonder gevoelig voor gevolgen van SO₂.

Stikstofdioxide (NO₂) is een roodbruin gas met een karakteristieke scherpe, bijtende geur en een belangrijke luchtvervuilende stof. De belangrijkste bron van stikstofdioxide is de verbranding van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. Het grootste deel van de stikstofdioxide in steden is afkomstig van de uitstoot van motorvoertuigen. Stikstofdioxide is een belangrijke luchtverontreinigende stof omdat het bijdraagt aan de vorming van ozon, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid.

 • NO₂ kan longontsteking veroorzaken en de immuniteit voor longinfecties verminderen
 • NO₂ veroorzaakt problemen zoals piepende ademhaling, hoesten, verkoudheid, griep en bronchitis

Disclaimer

Noch de Europese Commissie noch ECMWF noch meteoblue is verantwoordelijk voor het gebruik van de hier gepresenteerde informatie. Verwachtingen worden uitgegeven vanuit een atmosferisch model met een resolutie van 12 km. Daarom is het mogelijk dat de resultaten niet overeenkomen met de werkelijke concentraties. Voor informatie over de maximumwaarden of waarschuwingen voor vervuiling kunt u contact opnemen met de lokale autoriteit voor luchtkwaliteit.

Terug naar boven
×
Hallo daar,
Het lijkt erop dat u een advertentieblokker gebruikt.

Reclame is van essentieel belang om onze gratis website te onderhouden met unieke details en nauwkeurigheid.

Gelieve www.meteoblue.com te whitelisten op uw ad blocker of overweeg één van onze producten:

Heeft u al een abonnement?
Dan kunt u inloggen.