Svetový deň včiel zdôrazňuje úsilie o ochranu opeľovačov

Svetový deň včiel sa každoročne oslavuje 20. mája, aby sa zdôraznila dôležitá úloha včiel pri ochrane biodiverzity.

Cieľom tohto celosvetovo významného dňa, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov, je zvýšiť povedomie o význame včiel a iných opeľovačov a zároveň upozorniť na hrozby, ktorým čelia.

Včely sú zodpovedné za opeľovanie viac ako 75 % svetových plodín a priamo sa podieľajú na výrobe až tretiny potravín, ktoré konzumujeme. Včely zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárskej produkcii, od ovocia a zeleniny až po orechy a semená, ako aj pri udržiavaní prírodných ekosystémov.

Včely však čelia aj mnohým hrozbám, ktoré ohrozujú ich prežitie, vrátane straty biotopov, pesticídov, zmeny klímy, znečistenia, infekcií a škodcov. Tieto problémy prispievajú k poklesu populácií včiel na celom svete, pričom niektoré druhy sú ohrozené alebo dokonca na pokraji vyhynutia. To všetko vyvoláva veľmi oprávnené obavy o budúcnosť produkcie potravín a celkovú stabilitu ekosystémov na Zemi.

V tento deň sa stretávajú jednotlivci, organizácie, vlády a komunity na celom svete, aby podporili život včiel a upozornili na opatrenia, ktoré možno prijať na ich ochranu a ochranu ich biotopov.

Pýtate sa: "Môžem aj ja prispieť?" Určite! Každý môže prispieť k ochrane tohto mimoriadne dôležitého druhu - jednoduchými aktivitami, ktoré si nevyžadujú žiadne úsilie:

  • Vytváranie záhrad priateľských k včelám
  • Podpora miestnych včelárov a nákup medu z udržateľných zdrojov
  • Podpora miestnych opatrení priaznivých pre včely

Ide o veľmi dôležitý problém, ktorý do veľkej miery závisí od vývoja počasia, klimatických zmien a iných vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu meteoblue hrdo podporuje niekoľko zaujímavých súkromných projektov, ktoré včelári realizujú s využitím našich meteorologických údajov. Vďaka našim predpovediam, meteogramom, meteorologickým mapám alebo výstrahám pred počasím môžu včelári zistiť, aké bude počasie v nasledujúcich dňoch, a podľa toho si naplánovať svoje aktivity. Spoločnou prácou na riešení problémov, ktorým včely čelia, a na podpore udržateľných postupov môžeme zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre tieto dôležité opeľovače a ekosystémy, ktoré podporujú.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor