Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za uplynulé dni s naším krátkodobým overením pre lokalitu Sonneberg.

Porovnanie modelov počasia pre Sonneberg

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej predpovede, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) spustený niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami tak, aby odrážal nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sú nutné pre spustenie modelu predpovede. GFS členy boli zmenšené a tendencie upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam. Údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • Na vrchnom grafe je teplotná predpoveď pre Sonneberg zobrazená použitím bledomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a červenej pre členov GFS skupiny. Čierna čiara reprezentuje priemer všetkých predpovedí a prerušovaná čiara kombinovanú predpoveď meteoblue tak ako je zobrazená v našich predpovediach počasia.
  • Druhý graf zobrazuje predpoveď akumulovaných zrážok, čiže celkové množstvo, ktoré spadne oddnes až do dátumu zobrazeného na časovej osi. Fialová farba indikuje časy, v ktorých zrážky padajú.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre členy GFS skupiny.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 08:15 CET meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 09:12 CET meteoblue
NEMS2-12 Európa 12 km 168 h 12:00 CET meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 11:15 CET meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 09:50 CET meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 11:41 CET meteoblue
NEMS10 Južná Afrika 10 km 180 h 10:10 CET meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 08:54 CET meteoblue
NEMS8 Japonsko a Východná Ázia 8 km 180 h 08:34 CET meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 07:56 CET meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 01:18 CET meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km 72 h 06:42 CET meteoblue
NMM12 Európa 12 km 180 h 07:59 CET meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km 180 h 10:07 CET meteoblue
NMM18 Južná Afrika 18 km 180 h 08:28 CET meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km 180 h 09:01 CET meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

ECMWF-IFS Global 20 km 144 h (@ 3 h) 09:08 CET European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
ECMWF-ENS Global 30 km 360 h (@ 3 h) > 24h European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 06:28 CET UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 07:17 CET UK MET OFFICE
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 05:45 CET Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 07:16 CET Deutscher Wetterdienst
ICON2 Nemecko a Alpy 2.2 km 48 h 09:34 CET Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 05:33 CET NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 05:49 CET NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 10:03 CET NOAA NCEP
NBM Severná Amerika 2.5 km 180 h (@ 3 h) 11:33 CET NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 11:31 CET NOAA NCEP
NAM3 Severná Amerika 3 km 60 h 05:07 CET NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 60 h 06:25 CET NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 04:37 CET NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 00:32 CET NOAA NCEP
GEM2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 08:29 CET Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 09:59 CET Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 42 h 05:20 CET METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 05:05 CET METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 05:35 CET METEO FRANCE
COSMO-5M Stredná Európa 5 km 72 h 09:21 CET AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2I Stredná Európa 2 km 48 h 09:36 CET AM/ARPAE/ARPAP
HRMN5 Stredná Európa 5 km 48 h 06:22 CET KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 00:27 CET Japan Meteorological Agency
WRFAMS-7 Južná Amerika 7 km 168 h 08:36 CET CPTEC/INPE

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí s vysokým rozlíšením (3-10 km) a celý svet so stredným rozlíšením (30 km). Mapa na boku zobrazuje modely NMM ako červené a modely NEMS ako čierne políčka. Ostatné farby zobrazujú modely tretích strán. Globálne modely nie sú zobrazené. Pri jednej predpovedi sa zohľadňujú viaceré modely počasia, štatistické analýzy, merania, radary a satelitná telemetria a kombinujú sa, aby sa vytvorila najpravdepodobnejšia predpoveď počasia pre ktorékoľvek miesto na Zemi.

Späť nahor