Ort Gebiet/Bezirk m ü.NN Breite Länge
Shiomi-dake Präfektur Shizuoka 3017 35.573 138.183
Eboshi-dake Präfektur Nagano 2666 35.553 138.154
Kurobei-yama Präfektur Nagano 2507 35.643 138.187
Shirane-san Präfektur Yamanashi 2650 35.633 138.233
Arakawa-Naka-dake Präfektur Shizuoka 3083 35.496 138.167
Zaruga-dake Präfektur Yamanashi 2033 35.417 138.267
Yakushiga-take Präfektur Yamanashi 2487 35.683 138.317
Torimori-yama Präfektur Shizuoka 1323 35.417 138.2
Takamori-yama Präfektur Nagano 1517 35.627 138.043
Tachimata-yama Präfektur Nagano 2104 35.433 138.083
Senjouga-dake Präfektur Nagano 3032 35.72 138.183
Seida-yama Präfektur Nagano 1374 35.533 138.05
Ōsawa-dake Präfektur Nagano 2503 35.45 138.117
Oku-hijiri-dake Präfektur Shizuoka 2466 35.417 138.15
Oku-chausu-yama Präfektur Nagano 2322 35.483 138.067
Ōkaramatsu-san Präfektur Yamanashi 2123 35.617 138.267
Odaka-yama Präfektur Nagano 2023 35.45 138.033
Narada Präfektur Yamanashi 906 35.567 138.3
Minami-arupusu-kokuritsu-kōen Präfektur Nagano 1861 35.667 138.167
Maru-yama Präfektur Nagano 2213 35.709 138.154
1 2 3 Nächste » 44 total