history+® počasí
archivní data

Hodinové historické údaje o simulaci počasí od roku 1940

history+ nabízí okamžitý přístup do archivu globálních simulací počasí meteoblue. Stáhněte si proměnné počasí, jako je teplota, vítr, oblačnost, srážky a mnoho dalších, v hodinovém rozlišení ve formátu CSV nebo si prohlédněte datové sady online. Jakékoli místo na světě je k dispozici v hodinových intervalech bez mezer od roku 1940.

Funkce

80+ let historických dat

history+ nabízí konzistentní data pro simulaci počasí v hodinovém rozlišení od roku 1940. Archivované simulace počasí jsou sestaveny do souvislých časových řad. Historická data jsou prvním krokem ke korelaci minulých událostí a k optimalizaci současného i budoucího podnikání.

Celosvětová dostupnost

Všechny proměnné počasí jsou k dispozici pro libovolné místo na Zemi a v různých nadmořských výškách, nezávisle na měřicích stanicích. Počítáme globální modely počasí i místní modely s vysokým rozlišením pro Evropu, Severní a Jižní Ameriku a většinu částí Asie a Afriky.

Vysoká preciznost

Intenzivní verifikace a validace zlepšuje naše modely počasí nad rámec kvality a dostupnosti historických dat z měření počasí. history+ kombinuje pohodlí a bezkonkurenční přesnost pro podporu vašich každodenních obchodních rozhodnutí. Rozhraní poskytuje přístup k vlastnímu globálnímu numerickému modelu počasí NEMS, reanalytickému modelu ERA5 a k místním modelům počasí s vysokým rozlišením pro mnoho oblastí.

Neomezené stahování dat během 1 roku

Pro vybrané lokality lze stáhnout všechna data od roku 1940. Přístup zůstává aktivní po dobu 1 roku od zakoupení a zahrnuje každodenní aktualizace datových sad.

100% kompletní bez výpadků

history+ nabízí 100% kompletní časové řady bez chybějících údajů. Všechny časové řady jsou konzistentní a bez mezer, zatímco měření pro vybrané místo často nejsou k dispozici, nebo nejsou k dispozici pro určitá časová období, nebo obsahují neplatné údaje. Analýza s nedostatečnými a nekonzistentními daty činí výsledky nespolehlivými a masivně zvyšuje náročnost zpracování.

Více formátů

Data mohou být interaktivně analyzována na webu a také stažena jako CSV soubor. Běžné hodnocení, jako je roční srovnání, GDD kalkulace, frekvenční analýza, Weibullovo rozdělení nebo větrná růžice, jsou vestavěny. Stažené CSV soubory mohou být snadno importovány do jiných profesionálních aplikací.

Dostupné právě teď

Snadno stáhněte konzistentní historická data

Všechna data lze stáhnout jako soubory CSV a dále zpracovávat pomocí programů, jako je Microsoft® Excel nebo OpenOffice. Můžete si stáhnout celé časové řady od roku 1940 v hodinovém rozlišení s různými parametry, jako je teplota, srážky, oblačnost nebo vítr.

Údaje jsou k dispozici celosvětově bez jakýchkoli mezer a z různých modelů. Naše simulace počasí jsou nezávislé na jednotlivých stanicích a možných výpadcích.

Interaktivní rozhraní pro analýzu dat

Naše databáze obsahuje stovky TB dat o počasí a je vám k dispozici. Interaktivní grafy umožňují okamžitý přístup k souvislým časovým řadám pro vaše lokality nebo různé souřadnice. Nemusíte čekat na dlouhodobé časové řady dat o počasí: Jsou k dispozici během sekundy.

Můžete porovnat několik poloh a odhalit rozdíly v počasí, které by mohly mít negativní nebo pozitivní dopad na váš byznys. Získejte cenný náhled na to, jak se připravit na typické povětrnostní podmínky a také na neobvyklé extrémy.

Porovnat více let

Podívejte se na několik období s nashromážděnými srážkami nebo se sumou efektivních teplot (GDD) na jednom grafu. Zkoumejte, jak vlhké nebo horké období může ovlivnit vývoj rostlin, vypočítejte si sumu vytápění pro určení toho, kolik energie je třeba během zim, nebo odhadněte povětrnostní podmínky v jediném týdnu pro naplánování akcí.

Všechny informace a data jsou k dispozici ihned po zakoupení a lze je interaktivně zobrazit v intuitivních a interaktivních grafech a diagramech.

Histogram frekvenční analýzy a větrné růžice

Navíc, history+ obsahuje online analytické nástroje pro frekvenční vzory a větrné růžice. Naše nástroje jsou vysoce přizpůsobitelné, aby vyhověly vašim specifickým potřebám a ušetřily váš cenný čas.

Frekvence rychlosti větru pro výrobu větrné energie se vypočítávají pro libovolné souřadnice na pevnině nebo na moři. Větrné růžice klasifikují směry a rychlosti větru, např. pro další vyhodnocení potenciálních lokalit pro větrné parky a zlepšení účinnosti výroby energie. Frekvence teplot a srážek jsou vizualizovány v histogramu a pomáhají lépe pochopit podmínky ohrožující podnikání, jako jsou mrazy nebo intenzivní srážky.

Posouzení rizik

Analyzujte pravděpodobnost výskytu různých rizik souvisejících s počasím, jako je sucho, mráz nebo silný vítr. Můžete si definovat vlastní prahové hodnoty pro analýzu pravděpodobnosti definovaného rizika, tolerovatelné riziko a analýzu pro každý rok od roku 1940. Jedná se tedy o dokonalý nástroj, který pomáhá při rozhodování v závislosti na počasí. Vzhledem k tomu, že některé povětrnostní podmínky je složitější modelovat, je nezbytné zohlednit nejistoty porovnáním modelů počasí, jako je například datová sada ERA5.

Analýza a předpověď klimatických rizik plodin

Diagram analýzy klimatických rizik plodin zobrazuje rizika sucha, horka nebo mrazu pro vybranou plodinu na vybraném místě ve zvoleném období od roku 1985 do současnosti.

Předpověď rizik plodin sleduje a vyhodnocuje rizika plodin na základě dosavadního počasí v aktuální sezóně, sedmidenní předpovědi a sezónní předpovědi. Pro srovnání lze zahrnout historická referenční období, například rok s dobrými nebo špatnými pěstitelskými podmínkami. Diagram analýzy klimatických rizik plodin podporuje operativní rozhodnutí, např. kdy sázet, hnojit nebo zavlažovat.

Akumulace

This tool combines past years with seasonal forecast data, providing a comprehensive view to investigate upcoming seasons, focusing on growing degree days (GDD), precipitation and evapotranspiration. This is particularly interesting for agronomical use cases to analyse and plan crop seasons.

Nabízené parametry počasí

Teplota

2 m nad zemí

Relativní vlhkost

2 m nad zemí

Tlak

na úrovni moře

Množství srážek

mm/m2

Množství sněhových srážek

cm/m2

Celková oblačnost

v procentech

Sluneční záření

W/m2

Nárazový vítr

10 m nad zemí

Rychlost a směr větru (10 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rychlost a směr větru (80 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rychlost a směr větru (900 hPa)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Nízká, střední, vysoká oblačnost

v procentech

history+ obsahuje nejběžnější proměnné počasí i specializované parametry. Další proměnné jsou k dispozici na vyžádání.

Vyzkoušejte zdarma

history+ si můžete vyzkoušet bez předplatného a prozkoumat nekonečné možnosti historických dat o počasí. Bezplatný test je omezen na Basilej, Švýcarsko.

Cena a objednávka

Kolik míst potřebujete? V okamžiku nákupu získáte přístup k vybranému počtu míst, aniž byste se museli rozhodovat, která to budou. Vámi požadované lokality nebo souřadnice lze aktivovat dodatečně v rozhraní pro stahování dat. history+ přístup zůstává aktivní po dobu 1 roku, počínaje datem nákupu. Další lokality si můžete zakoupit i kdykoli později. Velkoobjemové slevy pro více než 10 lokalit jsou k dispozici na vyžádání.

0% DPH zahrnuta ve všech cenách

1 poloha
100.00

Údaje od roku 1940

Volitelné automatické obnovení

K dispozici po dobu jednoho roku

Jednorázová platba

Sleva 10%
3 polohy
270.00

Údaje od roku 1940

Volitelné automatické obnovení

K dispozici po dobu jednoho roku

Jednorázová platba

Sleva 20%
5 poloh
400.00

Údaje od roku 1940

Volitelné automatické obnovení

K dispozici po dobu jednoho roku

Jednorázová platba

Sleva 30%
10 poloh
700.00

Údaje od roku 1940

Volitelné automatické obnovení

K dispozici po dobu jednoho roku

Jednorázová platba

DPH a Ceny

DPH bude odečtena pro EU firemní zákazníky s platným DIČ. Identifikační číslo je povinné a bude automaticky ověřeno v EU databázi před nákupem. Všechny služby jsou spojeny s vaším meteoblue účtem, který bude vytvořen v objednávkovém procesu. Po potvrzení platby obdržíte fakturu v PDF s uvedenou DPH částkou. Faktury mohou být také staženy z přehledu vašeho meteoblue účtu.

Platbu zpracováva Datatrans, certifikovaný PCI-DSS poskytovatel platebních služeb pro větší bezpečnost v platebních transakcích. Vaše informace o kreditní kartě jsou přenášeny pomocí šifrování dat, které se používá pouze pro jednu transakci a není uloženo. Bezpečnost Vašich dat je pro nás nesmírně důležitá. Platební možnosti zahrnují PayPal, Visa, MasterCard a švýcarský PostFinance.

O datech simulace

Co získáte

history+ nabízí historická data ze simulací počasí s prostorovým rozlišením 4 až 30 km, nikoliv data z měření. Počínaje rokem 1940 jsou historická data o počasí k dispozici v hodinových krocích nebo denních agregacích s prostorovým rozlišením 30 km, zatímco od roku 2008 jsou k dispozici data s vyšším rozlišením pro téměř všechna místa na Zemi. Tato data jsou 100%% úplná, bez jakýchkoli mezer. Naše celosvětová dostupnost a úplnost dat je jedinečná.

Rozsáhlé verifikace našich modelů počasí se provádějí pravidelně, čímž se zaručuje nejvyšší kvalita dat.

Data simulace jsou obzvláště vhodná pro posouzení počasí v oblastech a regionech v průběhu delších časových období, zatímco naměřené údaje se používají pro zaznamenání specifických lokálních podmínek nebo extrémních povětrnostních událostí. Z toho důvodu ne všechny pojištění akceptují data simulace počasí jako evidenci.

Omezení

Rozlišení: Data mají prostorové rozlišení 4 až 30 km v závislosti na lokalitě a období (viz mapa níže). Místní mikroklima, např. v úzkých údolích nebo na vrcholcích hor, nelze zachytit přesně a v letech 1940-1980 může být přesnost dat nižší vzhledem k tomu, že v tomto období nebyla prováděna družicová pozorování. Nicméně i pro tyto lokality a časová období lze snadno analyzovat trendy v průběhu let, ročních období, měsíců, týdnů, nebo dokonce denní změny, vždy však s ohledem na to, že v absolutních hodnotách může docházet ke zkreslení.

Extrémní události: Pokud chcete vědět, zda 22. února 1992 byla lokální bouřka se 100 mm srážek a větrem o rychlosti přes 80 km/h, bohužel to nebude možné. Simulační data nemohou zachytit přesné načasování a intenzitu ojedinělých extrémních povětrnostních jevů. K tomu by bylo třeba najít meteorologickou stanici, ale ta by musela být přesně na místě, nikoliv několik kilometrů daleko, což je málokdy možné. V případě takových požadavků se prosím obraťte na [email protected].

Mapa zón s vysokým rozlišením

Reference

Zpět nahoru