climate+® risico
beoordelingsgegevens

Directe toegang tot gegevens over klimaatrisicobeoordeling

klimaat+ biedt directe toegang tot gegevens voor klimaatvoorspellingen en klimaatrisicobeoordelingen, en is de perfecte oplossing om te voldoen aan de eisen van de EU-taxonomie en andere regelgevingskaders voor klimaatrisicobeoordelingen. climate+ biedt klimaatvoorspellingsgegevens voor temperatuur en neerslag voor de vier RCP-emissiescenario's 2,6, 4,5, 6,0 en 8,5 die door het IPCC worden gebruikt. De gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie ter wereld, met een uurresolutie en een voorspellingshorizon tot het jaar 2100.

Functies

Gegevens over klimaatvoorspellingen tot het einde van de 21e eeuw

Klimaat+ biedt consistente klimaatvoorspellingsgegevens in uurresolutie tot het einde van de 21e eeuw voor luchttemperatuur, neerslag en een groot aantal afgeleide variabelen, zoals het aantal tropische nachten of warme dagen per jaar.

Wereldwijde beschikbaarheid

Klimaatvoorspellingsgegevens zijn beschikbaar voor elke plaats op aarde met een ruimtelijke resolutie van 30 km. Daarom worden deze gegevens samengevoegd tot continue tijdreeksen in tijdstappen van een uur (waarop de maandelijkse en jaarlijkse aggregaties zijn gebaseerd).

Beoordeling van de onzekerheid

Interjaarlijkse variabiliteit wordt opgelost door de onzekerheden op basis van de langetermijnreeksen van de ERA5 te combineren met het ensemblegemiddelde, de maximum- en minimumwaarden van het RCP-scenario voor klimaatverandering. Aldus worden de onzekerheden in de voorspelling gekwantificeerd en kunnen zij worden geëvalueerd om betere strategische beslissingen te nemen.

Alle gebruikelijke RCP-emissiegegevens zijn opgenomen

Alle vier de RCP-emissiescenario's (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) zijn beschikbaar in klimaat+. De klimaatveranderingsscenario's worden in de IPCC-rapporten gebruikt om de spreiding van toekomstige ontwikkelingen in te schatten, afhankelijk van de bereikte CO2-reductie. met klimaat+ kunnen zowel standaard meteorologische jaren als extreme meteorologische jaren worden geanalyseerd.

Raadpleging over klimaatgegevens

Bij een klimaat+ abonnement hoort een gratis maandelijks webinar, waarin we vragen van gebruikers beantwoorden, passende opties aanbevelen voor de integratie van de gegevens in verschillende platforms en de fysieke beperkingen van de datasets toelichten.

Meerdere indelingen

De gegevens kunnen interactief op het web worden geanalyseerd en als CSV-bestanden worden gedownload. Met boxplotgrafieken voor periodes van 30 jaar en 10 jaar kunnen de gebruikers het onzekerheidsbereik beoordelen. Gedownloade CSV-bestanden kunnen gemakkelijk worden geïmporteerd in diverse professionele toepassingen.

Waarom klimaat+?

Veel regio's in de wereld worden momenteel geconfronteerd met uitdagingen zoals de toename van de frequentie van extreme luchttemperaturen, stormen en overstromingen als gevolg van zware neerslag. Door de klimaatverandering zullen dergelijke extreme gebeurtenissen in de toekomst vaker voorkomen. Deze trend zal zowel het risico van economische schade als de fysieke stress (of zelfs het levensgevaar) als gevolg van weergevaren doen toenemen. De meteoblue climate+ climate risk assessment data service biedt een eenvoudige samenvatting van complexe klimaatveranderingssimulaties voor elke locatie op aarde, gebaseerd op verschillende emissiescenario's van het IPCC-rapport. Deze dataset kan worden gebruikt om te voldoen aan de eisen voor de EU-taxonomie en andere regelgevingskaders voor klimaatrisicobeoordelingen. meteoblue zet zich in voor herinvestering 5% of van de inkomsten uit climate+ te herinvesteren in projecten ter beperking van klimaatverandering.

Jaarlijkse aggregaties

Dit diagram toont het jaargemiddelde van de gemiddelde luchttemperatuur voor vier verschillende tijdsperioden (referentieperiode, 2021 - 2050, 2046 - 2075, 2071 - 2100), en vier verschillende emissiescenario's (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5; in verschillende kleuren) voor Bazel (CH). De boxplots in het diagram tonen de variabiliteit binnen de geselecteerde periode, en staan voor typische en extreme meteorologische jaren.

Dit diagram geeft de gemiddelde jaarlijkse luchttemperatuur weer voor vier verschillende emissiescenario's (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) voor de periode 2091 - 2100 voor Bazel (CH). Er wordt een "laag", "gemiddeld" en "hoog" scenario berekend, gebaseerd op de indeling van een referentieperiode van 30 jaar in "lage", "gemiddelde" en "hoge" jaarlijkse gemiddelde luchttemperaturen.

De boxplots in het diagram tonen de variabiliteit binnen de gekozen periode, en staan voor typische en extreme meteorologische jaren.

Maandelijkse aggregaties

Dit diagram toont de gemiddelde maandelijkse luchttemperatuur voor vier verschillende perioden (referentie, 2021 - 2050, 2046 - 2075, 2071 - 2100; in verschillende kleuren) voor het RCP8.5-emissiescenario voor Bazel (CH). De boxplots in het diagram tonen de variabiliteit binnen de gekozen periode, en staan voor typische en extreme meteorologische maanden.

Dit diagram toont de gemiddelde maandelijkse luchttemperatuur voor het RCP8.5-emissiescenario voor de periode 2091 - 2100 voor Bazel (CH). Een "laag", "gemiddeld" en "hoog" scenario is berekend op basis van een indeling van een referentieperiode van 30 jaar in "lage", "gemiddelde" en "hoge" jaarlijkse gemiddelde luchttemperaturen.
De boxplots in het diagram tonen de variabiliteit binnen de gekozen periode, en staan voor typische en extreme meteorologische maanden.

Gegevens downloaden

De uurlijkse tijdreeksen van luchttemperatuur en neerslag kunnen worden gedownload als CSV-bestand voor elk RCP-emissiescenario en voor een periode van 10 jaar (bv. 2071 - 2080). Merk op dat dit synthetische gegevens zijn, d.w.z. dat ze kunnen worden gebruikt voor statistische toepassingen, maar NIET om het weer te voorspellen voor een specifiek tijdstip (bijv. 21 januari 2071 10:00 UTC). Wij bieden drie verschillende tijdreeksen aan: "Laag", "Gemiddeld" en "Hoog", in plaats van één tijdreeks.

De eenvoudige reden hiervoor is het feit dat het, zoals hierboven aangegeven, niet mogelijk is om neerslag en luchttemperatuur voor een specifieke tijd zo ver in de toekomst te voorspellen. Deze methode helpt om inzicht te krijgen in het onzekerheidsbereik binnen de interjaarlijkse variabiliteit. De classificatie van "lage", "gemiddelde" en "hoge" waarden is gebaseerd op de jaarlijkse gemiddelde luchttemperaturen van de referentieperiode van 30 jaar. Neem contact met ons op tijdens het gratis webinar als je nog vragen hebt over de dataset.

Probeer gratis

U kunt climate+ zonder abonnement testen en klimaatgegevens verkennen voor verschillende RCP-scenario's tot 2100. De gratis test is beperkt tot Basel, Zwitserland.

Prijs en Bestellen

Hoeveel locaties heeft u nodig? Na aankoop krijgt u toegang tot het gekozen aantal locaties, zonder dat u zelf hoeft te bepalen welke dat zijn. Uw gewenste locaties of coördinaten kunt u achteraf activeren in de data download interface. klimaat+ toegang blijft 1 jaar actief, vanaf de aankoopdatum. U kunt ook later altijd meer locaties aanschaffen. Hoog-volume kortingen voor meer dan 10 locaties zijn beschikbaar op aanvraag.

8.1% BTW inbegrepen in alle prijzen

1 locatie
324.30

Gegevens tot 2100

Optionele automatische verlenging

Beschikbaar voor één jaar

Eenmalige betaling

10% korting
3 locaties
875.61

Gegevens tot 2100

Optionele automatische verlenging

Beschikbaar voor één jaar

Eenmalige betaling

20% korting
5 locaties
1297.20

Gegevens tot 2100

Optionele automatische verlenging

Beschikbaar voor één jaar

Eenmalige betaling

30% korting
10 locaties
2270.10

Gegevens tot 2100

Optionele automatische verlenging

Beschikbaar voor één jaar

Eenmalige betaling

BTW & Tarieven

BTW zal in mindering worden gebracht voor EU zakelijke klanten met een geldig BTW-nummer. Het identificatienummer is vereist en wordt automatisch gevalideerd in de EU-database voor de aankoop. Alle diensten zijn geassocieerd met uw meteoblue account die tijdens het bestelproces wordt aangemaakt. Bij de betalingsbevestiging ontvangt u een factuur als PDF met het aangegeven BTW-bedrag. Facturen kunnen ook gedownload worden via uw meteoblue account overzicht.

De betaling wordt afgehandeld door Datatrans, een PCI-DSS gecertificeerd service provider die gespecialiseerd is in beveiligde betalingen. Uw creditcard wordt gecodeerd gecontroleerd en alleen gebruikt voor deze transactie en de gegevens worden niet bewaard. De beveiliging van uw gegevens is voor ons erg belangrijk. Betalingen kunt u doen via Paypal, Visa, Mastercard en Swiss Postfinance.

Over klimaat+ gegevens

Wat u krijgt

klimaat+ biedt klimaatvoorspellingsgegevens met een ruimtelijke resolutie van 30 km tot het einde van de 21e eeuw. klimaat+ gegevens zijn beschikbaar in tijdsintervallen van een uur of in maandelijkse en jaarlijkse aggregaties voor elke plaats op aarde. Deze gegevens bevatten alle vier de RCP emissiescenario's van het IPCC en zijn 100% compleet, zonder hiaten. Onze wereldwijde beschikbaarheid en volledigheid van gegevens zorgen voor een uniek aanbod.

De onzekerheden van de klimaatvoorspellingsgegevens worden berekend om typische en extreme meteorologische jaren te analyseren.

Wij helpen u graag bij de interpretatie van de gegevens en tonen u de mogelijkheden en beperkingen van de dataset in een gratis maandelijks webinar.

Beperkingen

Uurlijkse tijdreeksen tot het einde van de eeuw

Het is niet mogelijk de temperatuur of neerslag te voorspellen voor een specifiek tijdstip zoals bijvoorbeeld 21 januari 2071. Er zijn beperkingen aan de omvang van weersvoorspellingen, doorgaans 5 - 7 dagen, afhankelijk van de weersvariabele. Daarom vormen uurlijkse tijdreeksen tot het einde van de eeuw een synthetische dataset, die kan worden gebruikt om statistieken te berekenen of externe modellen (bv. gewasmodellen) uit te voeren. Wij raden aan een periode van 10 jaar (of bij voorkeur 30 jaar) te gebruiken om de uurwaarden te middelen en het toekomstige klimaat voor uw eigen gebruik te analyseren.

Houd er rekening mee dat deze synthetische weergegevens niet consistent zijn met onze deterministische voorspellingen of metingen - wij leveren daarvoor historische tijdreeksen.

Merk op dat het mogelijk is dat sommige tijdstappen van de tijdreeksen in de "lage" waarden hoger zijn dan de "hoge" waarden, aangezien de indeling van deze drie tijdreeksen gebaseerd is op jaarlijkse gemiddelde temperaturen uit het verleden, en een bepaald gekozen jaar kan verschillen van andere.

Lokale klimaatvoorspellingsgegevens

Wij gebruiken klimaatvoorspellingsgegevens van het CCSM4-model (ruimtelijke resolutie 100 km) en schalen de gegevens naar een ruimtelijke resolutie van 30 km (ERA5-raster).

Gegevens van regionale en lokale klimaatvoorspellingsmodellen worden in klimaat+ niet in aanmerking genomen. Stuur een e-mail naar [email protected] als u geïnteresseerd bent in regionale klimaatvoorspellingsmodellen of als u geïnteresseerd bent in andere mondiale klimaatvoorspellingsmodellen.

Plaatsgebonden beoordeling van het klimaatrisico

Tegenwoordig worden veel regio's wereldwijd geconfronteerd met uitdagingen zoals extreme luchttemperaturen, zware windstormen en droogte. In vele delen van de wereld sterven meer mensen door hittegolven dan door enig ander natuurrisico, en deze trend zal in de toekomst naar verwachting nog toenemen. Als gevolg van de klimaatverandering zullen veel gebieden op aarde te maken krijgen met een reeks milieuproblemen. De veranderingen in de frequentie en de ernst van meteorologische verschijnselen (alsook de gewijzigde milieuomstandigheden) zullen de economische schade doen toenemen, de gezondheid aantasten en zelfs het leven van delen van de wereldbevolking in gevaar brengen.

Organisaties moeten daarom zowel in hun strategische plannen als in hun dagelijkse activiteiten rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege de inherente onzekerheid van klimaatveranderingsscenario's moeten zij anticiperen en hun blootstelling aan klimaatgerelateerde risico's beheren. Nu al wordt grote bedrijven gevraagd het klimaatrisico op hun hoofdkantoor en belangrijke vestigingen te beoordelen. In sommige landen, bijvoorbeeld in de EU, worden dergelijke risicobeoordelingen vanaf 2023 verplicht. Verwacht wordt dat deze vraag in de toekomst zal toenemen als gevolg van de huidige klimaatverandering en de economische voordelen van preventieve maatregelen zoals mitigatie of aanpassing.

meteoblue is een van de eerste bedrijven die wetenschappelijke, locatiespecifieke klimaatrisicobeoordelingsrapporten aanbiedt om de potentiële toekomstige risico's in verband met klimaatverandering te evalueren, in een gemakkelijk te begrijpen formaat en tegen zeer betaalbare prijzen, waardoor dergelijke beoordelingen snel beschikbaar zijn voor een breed scala aan klanten.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de locatiespecifieke klimaatrisicobeoordeling, kunt u contact opnemen met [email protected] of meer informatie vinden op: Climate Risk Assessment

Terug naar boven