Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za uplynulé dni s naším krátkodobým overením pre lokalitu Hongkong.

Porovnanie modelov počasia pre Hongkong

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej predpovede, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) spustený niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami tak, aby odrážal nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sú nutné pre spustenie modelu predpovede. GFS členy boli zmenšené a tendencie upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam. Údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • Na vrchnom grafe je teplotná predpoveď pre Hongkong zobrazená použitím bledomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a červenej pre členov GFS skupiny. Čierna čiara reprezentuje priemer všetkých predpovedí a prerušovaná čiara kombinovanú predpoveď meteoblue tak ako je zobrazená v našich predpovediach počasia.
  • Druhý graf zobrazuje predpoveď akumulovaných zrážok, čiže celkové množstvo, ktoré spadne oddnes až do dátumu zobrazeného na časovej osi. Fialová farba indikuje časy, v ktorých zrážky padajú.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre členy GFS skupiny.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 03:07 HKT meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 03:55 HKT meteoblue
NEMS2-12 Európa 12 km 168 h 06:47 HKT meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 06:27 HKT meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 04:35 HKT meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 06:10 HKT meteoblue
NEMS10 Južná Afrika 10 km 180 h 05:17 HKT meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 03:41 HKT meteoblue
NEMS8 Japonsko a Východná Ázia 8 km 180 h 03:22 HKT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 02:17 HKT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 08:09 HKT meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km 72 h 01:44 HKT meteoblue
NMM12 Európa 12 km 180 h 03:04 HKT meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km 180 h 05:14 HKT meteoblue
NMM18 Južná Afrika 18 km 180 h 03:33 HKT meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km 180 h 04:10 HKT meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

ECWMF-IFS Global 30 km 144 h (@ 3 h) 03:54 HKT European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 01:45 HKT UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 02:18 HKT UK MET OFFICE
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 00:35 HKT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 01:46 HKT Deutscher Wetterdienst
ICON2 Nemecko a Alpy 2.2 km 48 h 10:36 HKT Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 00:32 HKT NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 00:43 HKT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 06:16 HKT NOAA NCEP
NAM3 Severná Amerika 3 km 60 h 11:39 HKT NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 60 h 01:22 HKT NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 11:37 HKT NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 07:32 HKT NOAA NCEP
GEM2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 02:43 HKT Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 02:17 HKT Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 42 h 00:14 HKT METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 00:09 HKT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 00:30 HKT METEO FRANCE
HRMN5 Stredná Európa 5 km 48 h 07:22 HKT KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 07:27 HKT Japan Meteorological Agency

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue weather models cover most populated areas at high resolution (3-10km) and world wide at moderate resolution (30km). The map on the side displays NMM models as red and NEMS models as black boxes. Other colors show third-party models. Global models are not shown. For a single forecast, multiple weather models, statistical analysis, measurements, radar and satellite telemetry are considered and combined to generate the most probable weather forecast for any given location on Earth.

Späť nahor