climate+® podaci o
proceni rizika

Trenutni pristup podacima o proceni klimatskih rizika

Climate+ nudi trenutni pristup podacima za klimatska predviđanja i procene klimatskog rizika, i savršeno je rešenje za ispunjavanje zahteva za taksonomiju EU i drugih regulatornih okvira za procenu klimatskih rizika. Climate+ nudi podatke o klimatskim predviđanjima za temperaturu i padavine za četiri scenarija emisije RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5 koje koristi IPCC. Podaci su dostupni za bilo koju lokaciju širom sveta, nudeći podatke o rezoluciji po satu, sa horizontom predviđanja do 2100. godine.

Mogućnosti

Podaci o klimatskim predviđanjima do kraja 21. veka

Climate+ nudi konzistentne podatke za predviđanje klime u rezoluciji po satu do kraja 21. veka za temperaturu vazduha, padavine i širok spektar izvedenih varijabli, kao što je broj tropskih noći ili toplih dana u godini.

Dostupnost za ceo svet

Podaci o klimatskim predviđanjima dostupni su za bilo koje mesto na Zemlji u prostornoj rezoluciji od 30 km. Stoga se ovi podaci sastavljaju u neprekidne vremenske serije u vremenskim koracima po satu (na kojima se zasnivaju mesečne i godišnje agregacije).

Procena nesigurnosti

Međugodišnja varijabilnost se rešava kombinovanjem neizvesnosti zasnovanih na dugoročnim vremenskim serijama ERA5 sa srednjom, maksimalnom i minimalnom vrednošću ansambla RCP scenarija klimatskih promena. Tako se neizvesnosti predviđanja kvantifikuju i mogu se proceniti kako bi se donele bolje strateške odluke.

Uključeni su svi uobičajeni RCP podaci o emisiji

Sva četiri scenarija emisije RCP (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) su dostupna u climate+. Scenariji klimatskih promena se koriste u izveštajima IPCC a za procenu širenja budućeg razvoja, u zavisnosti od postignutog smanjenja CO2. Climate+ omogućava analize i standardnih meteoroloških godina i ekstremnih meteoroloških godina.

Konsultacije o klimatskim podacima

Pretplata na climate+ dolazi zajedno sa besplatnim mesečnim vebinarom, na kome odgovaramo na pitanja korisnika, preporučujemo odgovarajuće opcije o tome kako da integrišemo podatke u različite platforme i objašnjavamo fizička ograničenja skupova podataka.

Različiti formati

Podaci se mogu interaktivno analizirati na vebu i preuzeti kao CSV datoteke. Boksplot grafika za periode od 30 i 10 godina omogućava korisnicima da procene opseg nesigurnosti. Preuzete CSV datoteke se lako mogu uvesti u razne profesionalne aplikacije.

Zašto climate+?

Mnogi regioni širom sveta trenutno se suočavaju sa izazovima kao što su povećanje učestalosti ekstremnih temperatura vazduha, oluja i poplava koje su rezultat obilnih padavina. Zbog klimatskih promena, ovakvi ekstremni događaji će se češće dešavati u budućnosti. Ovaj trend će povećati kako rizik od ekonomske štete, tako i fizički stres (ili čak životni rizik) uzrokovan vremenskim opasnostima. Usluga podataka o proceni klimatskih rizika meteoblue climate+ nudi jednostavan rezime složenih simulacija klimatskih promena za bilo koju lokaciju na Zemlji, na osnovu različitih scenarija emisije iz izveštaja IPCC . Ovaj skup podataka se može koristiti za ispunjavanje zahteva za taksonomiju EU i druge regulatorne okvire za procenu klimatskih rizika. Meteoblue je posvećen reinvesticiji 5% oprihoda od climate+ u projekte ublažavanja klimatskih promena.

Godišnje agregacije

Ovaj dijagram prikazuje prosečnu godišnju srednju temperaturu vazduha za četiri različita vremenska perioda (referentni period, 2021 – 2050, 2046 – 2075, 2071 – 2100) i četiri različita scenarija emisije (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5; u različitim bojama) za Bazel (CH). Boksplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke godine.

Ovaj dijagram prikazuje prosečnu godišnju srednju temperaturu vazduha za četiri različita scenarija emisije (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) za period 2091 - 2100 za Bazel (CH). Scenario „niskog“, „srednjeg“ i „visokog“ se izračunava na osnovu klasifikacije 30-godišnjeg referentnog perioda na „niske“, „srednje“ i „visoke“ srednje godišnje temperature vazduha.

Boksplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke godine.

Mesečne agregacije

Ovaj dijagram prikazuje prosečnu mesečnu srednju temperaturu vazduha za četiri različita vremenska perioda (referenca, 2021 - 2050, 2046 - 2075, 2071 - 2100; u različitim bojama) za scenario emisije RCP8.5 za Bazel (CH). Boksplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke mesece.

Ovaj dijagram prikazuje prosečnu mesečnu srednju temperaturu vazduha za scenario emisije RCP8.5 za period 2091 - 2100 za Bazel (CH). Scenario „niskog“, „srednjeg“ i „visokog“ se izračunava na osnovu klasifikacije tridesetogodišnjeg referentnog perioda na „niske“ „srednje“ i „visoke“ srednje godišnje temperature vazduha.
Okvirne slike u dijagram prikazuje varijabilnost u okviru izabranog perioda i predstavlja tipične i ekstremne meteorološke mesece.

Preuzimanje podataka

Vremenske serije temperature vazduha i padavina po satu mogu se preuzeti kao CSV fajl za svaki scenario emisije RCP i za period od 10 godina (npr. 2071 - 2080). Imajte na umu da su ovo sintetički podaci, odnosno da se mogu koristiti za statističke aplikacije, ali NE za predviđanje vremena za određeno vreme (npr. 21. januar 2071. 10:00 UTC). Nudimo tri različite vremenske serije: „Niska“, „Srednja“ i „Visoka“, umesto jedne vremenske serije.

Jednostavan razlog za to je činjenica da, kao što je gore navedeno, nije moguće predvideti padavine i temperaturu vazduha za određeno vreme u ovolikoj budućnosti. Ovaj metod pomaže u razumevanju opsega nesigurnosti unutar međugodišnje varijabilnosti. Klasifikacija „niskih“, „srednjih“ i „visokih“ vrednosti zasniva se na godišnjim prosečnim temperaturama vazduha za 30-godišnji referentni period. Kontaktirajte nas na besplatnom redovnom vebinaru ako imate dodatnih pitanja u vezi sa skupom podataka.

Probajte besplatno

Možete testirati climate+ bez pretplate i istraživati klimatske podatke za različite RCP scenarije do 2100. Besplatni test je ograničen na Bazel, Švajcarska.

Cena i naručivanje

Koliko lokacija vam treba? Nakon kupovine dobijate pristup izabranom broju lokacija, a da ne morate da odlučujete koje. Vaše željene lokacije ili koordinate mogu se naknadno aktivirati u interfejsu za preuzimanje podataka. Climate+ pristup ostaje aktivan 1 godinu, počevši od datuma kupovine. Takođe možete kupiti više lokacija bilo kada kasnije. Popusti na velike količine za više od 10 lokacija dostupni su na zahtev.

8.1% PDV je uključen u sve cene

1 lokacija
324.30

Podaci do 2100.

Opciono automatsko obnavljanje

Dostupno godinu dana

Jednokratna uplata

10% popust
3 lokacijе
875.61

Podaci do 2100.

Opciono automatsko obnavljanje

Dostupno godinu dana

Jednokratna uplata

20% popust
5 lokacija
1297.20

Podaci do 2100.

Opciono automatsko obnavljanje

Dostupno godinu dana

Jednokratna uplata

30% popust
10 lokacija
2270.10

Podaci do 2100.

Opciono automatsko obnavljanje

Dostupno godinu dana

Jednokratna uplata

PDV i cene

PDV će biti umanjen za poslovne korisnike iz EU sa važećim PDVIB Identifikacioni broj (IB) je obavezan i biće automatski proveren preko EU baze podataka pre kupovine. Sve usluge povezane su sa vašim meteoblue nalogom, koji će biti kreiran u procesu naručivanja. Nakon potvrde uplate, dobićete fakturu u PDF-u sa naznačenim iznosom PDV-a. Fakture se takođe mogu preuzeti sa vašeg meteoblue naloga.

Plaćanjem upravlja Datatrans, PCI-DSS sertifikovan provajder platnih usluga radi veće sigurnosti u platnim transakcijama. Podaci o vašoj kreditnoj kartici se prenose pomoću šifrovanja podataka, koriste se samo za jednu transakciju i ne čuvaju se. Sigurnost vaših podataka je za nas veoma važna. Opcije plaćanja uključuju Paypal, Visa, Mastercard i Swiss Postfinance.

O podacima o climate+

Šta ćete dobiti

Climate+ nudi podatke za predviđanje klime sa prostornom rezolucijom od 30 km do kraja 21. veka. Climate+ podaci su dostupni u vremenskim intervalima po satu ili mesečnim i godišnjim agregacijama za svako mesto na Zemlji. Ovi podaci sadrže sva četiri scenarija emisije RCP iz IPCC-a i 100% su potpuni , bez ikakvih praznina. Naša dostupnost i kompletnost podataka širom sveta pružaju jedinstvenu ponudu.

Neizvesnosti podataka klimatskih predviđanja su izračunate za analizu tipičnih i ekstremnih meteoroloških godina.

Biće nam drago da vam pomognemo da protumačite podatke i pokažemo vam mogućnosti i ograničenja skupa podataka na besplatnom mesečnom vebinaru.

Ograničenja

Vremenske serije po satu do kraja veka

Nije moguće predvideti temperaturu ili padavine za određeno vreme kao što je, na primer, 21. januar 2071. Postoje ograničenja u pogledu vremenske prognoze, obično 5 - 7 dana, u zavisnosti od meteorološke varijable. Stoga su časovne serije do kraja veka sintetički skup podataka, koji se može koristiti za izračunavanje statistike ili pokretanje eksternih modela (npr. modela useva). Preporučujemo da koristite desetogodišnji (ili poželjno, tridesetogodišnji) period za prosečne vrednosti po satu i da analizirate buduću klimu za sopstveni slučaj upotrebe.

Imajte na umu da ovi sintetički podaci o vremenu nisu u skladu sa našom determinističkom prognozom ili merenjima – mi pružamo istorijske vremenske serije za takve svrhe.

Imajte na umu da je moguće da su neki vremenski koraci vremenske serije u „niskim“ vrednostima veći od „visokih“ vrednosti, pošto je klasifikacija ove tri vremenske serije zasnovana na godišnjim prosečnim temperaturama iz prošlosti, i određenim izabrana godina može biti drugačija od drugih.

Lokalni podaci predviđanja klime

Koristimo podatke za predviđanje klime iz CCSM4 modela (prostorna rezolucija 100 km) i smanjujemo podatke na 30 km prostorne rezolucije (ERA5 mreža).

Podaci modela regionalnog i lokalnog predviđanja klime se ne uzimaju u obzir kod climate+. Pošaljite nam imejl na [email protected] ako ste zainteresovani za regionalne modele predviđanja klime ili ako ste zainteresovani za druge globalne modele za predviđanje klime.

Procena klimatskog rizika specifičnog za lokaciju

Danas se mnogi regioni širom sveta nose sa izazovima kao što su ekstremne temperature vazduha, jake oluje sa vetrom i suše. U mnogim delovima sveta toplotni talasi ubijaju više ljudi nego bilo koja druga prirodna opasnost, a očekuje se da će se ovaj trend povećati u budućnosti. Zbog klimatskih promena, mnoga područja planete će se suočiti sa nizom ekoloških izazova. Promene u učestalosti i jačini meteoroloških pojava (kao i izmenjeni uslovi životne sredine) će povećati ekonomsku štetu, uticati na zdravlje, pa čak i ugroziti živote delova globalne populacije.

Organizacije stoga treba da počnu da razmatraju uticaj klimatskih promena kako u svojim strateškim planovima, tako i u svojim svakodnevnim operacijama. Zbog inherentne neizvesnosti scenarija klimatskih promena, oni moraju da predvide i upravljaju svojom izloženošću rizicima povezanih sa klimom. Već danas se od velikih kompanija traži da procene klimatski rizik u svojim centralama i važnim lokacijama filijala. U nekim zemljama, na primer, u EU, takve procene rizika postaće obavezne od 2023. Očekuje se da će se takav zahtev povećati u budućnosti zbog tekućih klimatskih promena i ekonomske koristi od preventivnih akcija kao što su ublažavanje ili prilagođavanje.

Meteoblue je jedna od prvih kompanija koja nudi naučne izveštaje o proceni klimatskih rizika specifičnih za lokaciju za procenu potencijalnih budućih rizika u vezi sa klimatskim promenama, u lako razumljivom formatu i po veoma pristupačnim cenama, čineći takve procene brzo dostupnim širokom spektru kupaca.

Ako ste zainteresovani za više informacija o proceni klimatskog rizika za određenu lokaciju, kontaktirajte meteoblue ili pronađite više informacija na: Climate Risk Assessment

Nazad na vrh